REGLAMENT DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS A BARBERÀ? SÍ, PERÒ 10 PROPOSTES PRÈVIES I BÀSIQUES PERQUÈ TINGUI SENTIT FER-LO.

Dels 164 municipis que integren la Vegueria de l’Àmbit Metropolità de Barcelona o -i d’ara en endavant- vegueria metropolitana de Barcelona (VMB), només 4 municipis han avançat en la creació de les zones de baixes emissions, i totes de forma parcial a nivell territorial i de forma puntual a nivell d’aplicació i, per més inconvenients, cadascuna amb característiques diferents. Barcelona, amb una Zona de Baixes Emissions (ZBE) només pels dos grans eixos viaris i contaminants de les Rondes. Sant Cugat del Vallès i Badalona delimitant només una zona residencial parcial. I Sant Joan Despí, delimitant només una zona residencial parcial però deixant fora grans eixos viaris contaminants que la travessen. En definitiva, un total despropòsit i una autèntic temeritat en un territori metropilità, en un continu urbà que travessa diferents comarques i amb quasi 5 milions d’habitants.

Despropòsit perquè des del 2019 s’ha avançat molt poc en la VMB i, en el cas de Barbèra del Vallès, s’ha avançat zero. I temeritat perquè la contaminació mata, ja que la qualitat de l’aire causa més de 3.000 morts cada any a la metròpolis de Barcelona, segons admet la mateixa Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). I… per quan una ZBE supramunicipal que englobi tota la realitat metropolitana de Barcelona? Per quan ERC, Junts, PSC i En Comú-Podem?

Barberà del Vallès és, des del 2014, un dels 12 dels 23 municipis de la comarca del Vallès Occidental, i un dels 40 municipis de la RMB (comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental), que estan classificats a la Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric per superar els nivells de contaminació tolerables per una vida saludable. És a dir, forma part de la llista negra de municipis que superen els nivells de contaminació en diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) de la Directiva 2008/50/CE de 21 de maig de la Unió Europea sobre la qualitat de l’aire ambient i atmosfera més neta a Europa. Des delsetembre de 2019 els municipis els i les alcaldesses del Vallès Occidental ja parlaven “d’urgència” i es comprometien a treballar per una “estratègia coordinada” a nivell comarcal i metropolità que, a dia d’avui, és autèntic fum, i de coordinació res de res. Per quan ERC, Junts, PSC i En Comú-Podem?

I és ara, que a Barberà del Vallès després de 3 anys sense fer ni el brot des del retornat govern municipal del PSC a l’Ajuntament de Barberà, s’obre una-fase-de-consulta-prèvia-per-la-redacció-d’una-nova-ordenança-reguladora-de-les-zones-de-baixes-emissions-a-Barberà-del-Vallès. I tot amb un simple decret per cobrir l’expedient i una memòria tècnica de l’Àrea de Territori i Medi Ambient insuficient, però que almenys apunta que les possibles solucions alternatives seran “reguladores i no reguladores (ja que a Barberà del Vallès) la principal font d’emissió de contaminants atmosfèrics procedeix del trànsit rodat” i que “qualsevol solució alternativa que es realitzi estarà encaminada a la reducció del volum de trànsit rodat a la ciutat i a promoure la circulació de vehicles menys contaminants”. I, el pitjor de tot: fan aquest pas més com “obligació imposada al municipi en virtut de l’article 14 de la Llei estatal 7/2021, de 20 de maig de canvi climàtic i transició energètica” que d’una voluntat per fer una política integral i activa per part de govern municipal i ajuntament per fer de Barberà del Vallès una ciutat saludable i respirable, i una VMB també saludable i respirable. Si més el PSC de Barberà, amb el suport dels partits que el sustenten al govern, és coherent amb l’ordre política de l’Alcalde de no fer res que pugui suposar un debat públic necessari, és a dir, millor no molestar ni fer res davant d’urgències que milloren i salven vides avui i demà. Millor tenir cotxes i cotxes fins a la sopa.

Entre el 2015-2019 des del govern municipal, que vam co-liderar també des de l’EAB-CUP: vianalitzàvem carrers; projectàvem barris pacificats; implantàvem eixos ciclables que també accedien als polígons; fèiem assumir la responsabilitat econòmica de la patronal barberenca en la millora de la mobilitat i l’espai públic; implantàvem nous aparcaments a la Ronda Santa Maria i abaratíem l’aparcament pàrquing municipal per poder pacificar barris, i enfortíem la xarxa d’aparcaments dissuasius; recuperàvem i protegíem l’àrea del Ripoll o projectàvem l’accés a peu i en bicicleta a Baricentro i Ripollet i Cerdanyola del Vallès. En què han quedat totes aquestes mesures i línies de treball que suposaven iniciar de forma integral i activa una nova política cap a una ciutat saludable i respirable? S’ha avançat zero des del 2019 i, en alguns casos, s’ha anat enrere, com a carrers com Dr. Ferran en comptes de completar la seva dignificació i vianalització, es torna a deixar el pas lliure de cotxes. I sense oblidar que el govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PSC, ERC, JuntsxCat i En Comú-Podem) ens ha tornat a deixar en un racó, discriminats de nou, ara amb la implantació de l’AMBici, una actuació que no arribarà als municipis vallesans de l’AMB.

I a la primavera del 2020 des de l’EAB-CUP presentàvem via instància, i dirigida al govern municipal i al Ple, un Pla de Xoc amb mesures que posaven al centre la vida en plena pandèmia COVID19. I, entre altres mesures, proposàvem que es posés en valor la xarxa de carrils bici, la xarxa de camins i itineraris a peu, els aparcament dissuasiu i les zones de baixes emissions i àrees restringides al trànsit (començant pel Parc Fluvial del Ripoll o entorns de les escoles i equipaments esportius municipals)  per tal de contribuir decididament a la millora de la qualitat de l’aire i dels hàbits saludables. Encara avui no hem tingut cap resposta de la nostra instància per part de l’Ajuntament de Barberà del Vallès. I no s’ha fet res. Per quan PSC?

I això només és en clau local, i on hi ha molta feina per fer. Però és que la contaminació ambiental i les zones de baixes d’emissions necessiten de polítiques actives i compromisos ferms en clau local i municipal, a Barberà del Vallès, però també en clau supramunicipal, a la VMB. I tampoc s’ha avançat res. L’impacte negatiu en l’aire que respirem a Barberà del Vallès per l’hipertrànsit rodat diari a l’AP7 i B30, a l’accés a la C58 o als polígons industrials barberencs, o el trànsit intens de vehicles que travessen Barberà per entrar i sortir de Sabadell per la N150, Ronda Santa Maria o Verge de Montserrat, per entrar i sortir de Badia del Vallès per la Ronda de l’Est-Carrer Urgell o per entrar i sortir de Cerdanyola i Ripollet per la N150, com el solucionarem? Tindrà sentit l’entrada en vigor d’una ZBE a Barberà sense solucionar l’impacte d’aquest trànsit? Essent els eixos viaris que més impacte tenen en la contaminació de l’aire que respirem a Barberà, posarem barreres i tallerem les sortides de l’AP7 i B30, als polígons i a Sabadell, Badia, Cerdanyola i Ripollet en episodis intensos de contaminació? Es protegirà la vida i als i a les treballadores i no s’anirà a treballar, sense perdre sou, quan hagi episodis intensos de contaminació? I el pitjor de tot, no es treballa en alternatives, no hi ha alternatives basades en ela vida, en el transport públic o mètodes de transport sostenibles per persones i mercaderies. Cada cop més i més trànsit i més col·lapsat. I no hem d’oblidar ni invisibilitzar l’impacte de l’Aeroport de Sabadell o l’empresa d’àrids i formigó Sefel. Deixaran de fer cap activitat l’Aeroport i Sefel, com a mínim, en episodis intesos de contaminació a Barberà del Vallès i municipis veïns? Si l’hipertrànsit rodat és un greuge més que es concentrin altres focus d’emissió de contaminants en una zona ja saturada és molt i molt greu. I no es fa res. AMB, Generalitat de Catalunya i Estat no tenen cap projecte seriós pel Vallès Occidental que pugui ser una alternativa a curt i mig termini per millorar la qualitat de l’aire que respirem. Són preguntes que ens fem i plantegem perquè tots i totes pensem, i preguntes que sense respostes i inversions reals i efectives ara, des de Barberà, des de l’AMB, des de la Generalitat i des de l’Estat, i per Barberà i pel Vallès Occidental, no es resoldrà la mala qualitat de l’aire que respirem. I anem molt tard, massa tard.

I, com dèiem, en un context d’inoperància municipal i supramunicipal se’ns planteja, des del govern municipal de Barberà del Vallès, participar d’una consulta per fer el reglament de la ZBE. Una ZBE que creiem que hauria de tenir l’objectiu de contribuir a la reducció de la contaminació ambiental, preservar i millorar la qualitat de l’aire i la salut pública, disminuir els nivells de contaminació de la ciutat fins als recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i acomplir els valors límit de qualitat de l’aire legalment establerts. Des de l’EAB-CUP sempre hem estat compromeses i hem treballat de forma activa en favor d’aquest objectiu, tant des de fora de l’Ajuntament com des dins d’ell, però considerem que per fer un reglament que tingui sentit i sigui útil per Barberà calen passos previs i/o simultanis que, a dia d’avui, estan frenats o no es volen assumir ni resoldre. Des de l’EAB-CUP plantegem aquests passos previs i/o simultanis a partir de  10 propostes d’acció:

  1. Que es protegeixi d’una vegada el Parc Fluvial del Ripoll, prosseguint amb la tasca realitzada en aquest sentit entre el 2015-2019, i se’l declari Zona Protegida de Zero Emissions. Un pas que ha d’anar acompanyat de la declaració de zones protegides dels equipaments educatius, esportius i comunitaris municipals, amb mesures, actuacions i inversions.  
  2. Que abans de redactar cap reglament de ZBE a Barberà del Vallès es conegui públicament, i amb estudis avalats científicament, quines són les fonts d’emissió de contaminants que afecten al municipi de Barberà del Vallès, des de les de més impacte a les que menys, i els barris i la població barberenca més afectada.
  3. Que es coneguin i es facin públics els projectes i inversions reals actuals i a curt termini que preveu l’Estat, Generalitat i AMB per implementar una ZBE supramunicipal. Que aquestes administracions públiques obliguin per llei a les empreses a tancar en dies d’episodis intensos de contaminació a la VMB, sense que el i la treballadora perdi sou.
  4. Que es coneguin quines inversions actuals i curt i mig termini preveu l’Estat, Generalitat i AMB a Barberà del Vallès perquè la població que viu i/o treballa a Barberà tingui alternatives accessibles de transport públic per accedir a llocs de feina, estudi i oci a Barberà i al seu entorn comarcal i metropolità. Que Estat, Generalitat i AMB habilitin d’una punyetera vegada l’estació de ferrocarril de Baricentro i s’obri una nova estació al Polígon Can Salvatella, interconnectant les línies R4/R12 i R8/R7, i es localitzin en aquestes dues estacions Aparcaments d’Intercanvis P+R (en cap cas cap Aparcament d’Intercanvi P+R al Barri de l’Estació de Barberà).
  5. Que es coneguin públicament quins projectes, plans i inversions actuals i reals té en marxa l’Ajuntament de Barberà en matèria de vianalització de carrers; de pacificació de barris i polígons; d’implementació de zones protegides i d’emissions zero a equipaments educatius, comunitaris i esportius i espais verds i naturals; d’eixos ciclables i foment de la bicicleta, d’accés a transport públic; de xarxa d’aparcament dissuasius; d’accés a peu o en bicicleta a Baricentro i Cerdanyola i Ripollet; de comerç de proximitat; de verd urbà i arbrat; i d’energies renovables.
  6. Que es coneguin públicament quins compromisos assumeix actualment la patronal establerta als polígons barberenques per compartir inversions i obres per canviar els hàbits de mobilitat als polígons i millorin la qualitat ambiental de la ciutat i el medi.
  7. Que la Policia Local gestioni també el trànsit rodat al municipi de Barberà del Vallès en les franges horàries de més intensitat, sobretot en la rotonda d’accés a Barberà entre la N150, el carrer Arquímedes i els accessos a Avinguda Dr Moragas i B30, evitant el col·lapse de rotondes i donant pas a les vies menys congestionades.
  8. Que tots els i les treballadores municipals se’ls faciliti i se’ls incentivi l’accés seu lloc de treball a dependències municipals a peu, bici i/o en transport públic i puguin desenvolupar les seves funcions amb maquinària i vehicles que emetin zero emissions o de mínim impacte ambiental.
  9. Que es treballi per la implementació de l’Àrea Verda o zones verdes al conjunt de la zona urbana residencial de Barberà del Vallès, que tingui per objectiu prioritzar l’estacionament dels vehicles dels residents de Barberà en detriment dels vehicles dels no residents, sobretot dels que es desplacen a Barberà tenint alternatives de transport públic.
  10. Que es treballi en una ZBE o zones de baixes d’emissions que tingui en compte les fonts d’emissió i els llocs d’immissió, és a dir, distingir entre qui contamina més i qui i on es pateix més. Al mateix temps caldrà treballar en unes zones de baixes emissions que distingeixin entre ZBE temporals, permanents i supramunicipals, i que abans de penalitzar als vehicles dels i les residents de Barberà que s’implementin alternatives en matèria d’incentivar una alternativa de mobilitat sostenible vianalitzant i pacificant carrers i barris, promocionant una mobilitat a peu i de proximitat, promocionant més aparcaments dissuasoris repartits per la ciutat i promocionats, augmentat la xarca ciclable i de transport públic i augmentant més la promoció i les ajudes a l’ús del transport públic i la bicicleta.

Aquestes són 10 propostes d’acció prèvies que plantegem als i a les barberenques i a l’Ajuntament. 10 propostes d’acció prèvies que considerem bàsiques per poder iniciar qualsevol procés seriós i útil per tractar la redacció i implentació d’un reglament de ZBE a Baberà del Vallès, emmarcant-lo en un procés més ampli i integral d’accions que millorin l’aire que respirem i facin possible una mobilitat mobilitat sostenible a la VMB. I són també 10 compromisos, que van en la línia del que ja vam començar a treballar entre el 2015-2019 i que esperem que, si no és ara, sí que a partir del maig del 2023 ho poguem seguir treballant també des de dins de l’Ajuntament de Barberà. 

Seguim arrelant el canvi a Barberà del Vallès!!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s